Un treball d’equip per una Andorra forta i justa

L’ideari d’Andorra Endavant

Es base en sis elements fonamentals :

 1. la lluita per la llibertat,
 2. el foment de la transparència de les Institucions de cara als ciutadans,
 3. la implantació de la democràcia participativa via referèndums freqüents que donarà el poder al poble andorrà.
 4. l’elaboració d’un marc jurídic que contempli la responsabilitat política
 5. la garantia de separació de poders i de la celeritat de la justícia en els processos judicials
 6. el foment de la meritocràcia en l’administració pública posant mecanismes reals per frenar l’amiguisme.

Andorra Endavant té com a objectius

En base d’aquests elements, Andorra Endavant té com a objectius :

 1. Escoltar els ciutadans per tal de servir l’interès general, rectificar les disfuncions del sistema i impulsar els canvis positius a nivell de país.
 2. Impulsar el creixement econòmic,
 3. Reforçar la separació de poders
 4. Garantir el ben estar social.
 5. Defensar la nostra sobirania com a país.
 6. Fomentar i mantenir una consciència nacional sobre els temes d’interès general. Amb aquesta finalitat estarà obert a les aliances i acords interparroquials i nacionals amb grups i persones de principis i objectius similars.

Missatge de la Presidenta – Carine Montaner

Missatge de la Vice-Presidenta – Noemí Amador

El missatge del Secretari General – Marcos Monteagudo

«  Segons els Estatuts d’Andorra Endavant , un afiliat pot :

 1. Participar en les activitats i en la presa de decisió del partit
 2. Proposar iniciatives i fer consultes als òrgans directius.
 3. Rebre informació periòdica sobre les activitats del partit i sobre les dades recollides per aquest i l’estat de comptes, i poder obtenir dels òrgans rectors del partit una còpia de tots els documents que regulin qualsevol de les normes que regeixen el partit i els seus òrgans.
 4. Proposar-se com a candidat o càrrec del partit, seguint les normes internes per ocupar qualsevol càrrec dintre del partit, i participar en la seva elecció.

Quota anual: 50 €

Quota anual jove (menors de 35 anys): 30 €